اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خبر خریدن هواپیما توسط قلعه نویی و تکذیب آن