اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

باید از این فرصت استفاده کنیم؛/ کلوپ: رئال مادرید خیلی باتجربه است، 2018 فهمیدیم!