اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عبدولی: به یزدانی زمین هکتاری دادند به من دکه 6 متری