الان در همه خانواده‌ها حرف از کشتی است/ اطری: تلاش من این است در 57 کیلو مدال بگیرم

الان در همه خانواده‌ها حرف از کشتی است/ اطری: تلاش من این است در 57 کیلو مدال بگیرم