ارائه انواع دستگاه حضور و غیابجذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …خریدار کتاب وکاغذ باطله ودست دوم

داوران بازی پارس - استقلال وارد ورزشگاه شدند