اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

صمدی: نیازی به گفتن نیست، خودتان همه ماجرا را دیدید