تولید انواع پوشاک و قبول سفارشاتفروش مونوپمپالکتروموتور ، گیربکس صنعتی - تکنوتاومکانیک سیار باطری ساز سیار امداد …

سلتاویگو 0-3 بارسا: سه امتیاز با 10 نفر