اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نبی : اختلاف نظر در همه ادوار تیم های ملی وجود داشته