اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تشکر باشگاه سویا از ژول کنده مدافع جدید بارسا