اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مالکیت مس رفسنجان و مس کرمان متفاوت است / مدیرعامل مس: تعیین سقف قرارداد موجب فساد می‌شود