بروکلین به نیمه نهایی کنفرانس شرق رسید/ لیگ NBA؛ یاران لبران در یک قدمی حذف