جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …تابلو سازی و تبلیغات لعل با بیش …مبلمان آمفی تئاتر،رض کوشارژ کارتریج در محل

آخرین وضعیت خصوصی سازی سرخابی‌ها