برای کاهش جمعیت کلوپ بازنده‌های شایسته/ بیایید یک توپ طلای جدید اختراع کنید

برای کاهش جمعیت کلوپ بازنده‌های شایسته/ بیایید یک توپ طلای جدید اختراع کنید