اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نیازی به حرف زدن من نیست همه چیز مشخص بود