اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سرآسیایی: داور نیمه اول از کارت هایش استفاده نکرد