فروش کارتن پستیآموزش تخصصی ویولن در تهرانپارسفروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200دوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

در تست فولاد قبول نشدم و به استقلال خوزستان رفتم