چاپ کارت PVC , کارت پرسنلی pvc …زیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلسرورنگمس الیاژی

پی اس جی و یک معضل جدی با امباپه و نیمار