رسمی شد؛ فیروزجا نفر دوم جهان(عکس)

رسمی شد؛ فیروزجا نفر دوم جهان(عکس)