اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

همانطور که گفته بودم بازی سخت و خوبی شد