اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کنایه مجری به کی‌روش: بری و همان‌جا بمانی!