اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کی‌روش در کلمبیا و مصر هم عملکرد فنی قابل دفاعی نداشت