آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …دقیق کنترل سهند اتوماسیون دقیق …کار در منزل با گوشیدستگاه شمارنده اتوماتیک قطعات تولیدی

خلاصه بازی آث میلان 4 - سلتیک 2 (گزارش اختصاصی)