گل محمدی: مدیریت در پوکر و گلات بی تاثیر نبوده است

گل محمدی: مدیریت در پوکر و گلات بی تاثیر نبوده است