اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دلیل عصبانیت مطهری از نیمکت نساجی مشخص شد