روحیه بالایی با ۴ گل به سپاهان گرفتیم؛/ پورعلی: بخاطر گل به پرسپولیس بحث نمی‌کنیم

روحیه بالایی با ۴ گل به سپاهان گرفتیم؛/ پورعلی: بخاطر گل به پرسپولیس بحث نمی‌کنیم