میکسرمستغرق واجیتاتورگیت کنترل ترددتعمیر پرینتر در محلتعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …