اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

معصومی مقتدرانه تاج‌گذاری کرد