اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بازی با نپال برای ما حکم‌ دست گرمی‌ را داشت