رادو شماره یک - لک گلر اصلی؛/ رقابت در دروازه پرسپولیس از تهران تا دوشنبه (عکس)