دوزینگ پمپ .مترینگ پمپبرس سیمیحوله تبلیغاتی ، هدیه ای لوکس و …یک دستگاه پرس هیدرولیک فول اتوماتیک …

عذرخواهی با وعده شکایت؛/ اولین واکنش رسول پناه به فایل جنجالی