اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پس از این گل همه چیز برای عالیشاه تکراری است!