راهیاب در خانه گنبدی‌ها را مغلوب کرد/ بدرقه فولاد سیرجان به سوی برزیل با شکست!

راهیاب در خانه گنبدی‌ها را مغلوب کرد/ بدرقه فولاد سیرجان به سوی برزیل با شکست!