پیش بازی استقلال - گل گهر؛ تقابل شاگرد و استاد برای رسیدن به فینال