اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بازگشت به صحنه واقعه؛ یحیی از اینجا گریخت!