اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شریفی: مردم در مورد این تیم صبر داشته باشند