اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اسپانیا هیچ راهکاری برای گذشتن از دفاع مراکش نداشت