پیش از فصل اجازه مرخصی به سروش رفیعی داده بودم؛/ نویدکیا : بازی‌های سختمان تازه شروع شده

پیش از فصل اجازه مرخصی به سروش رفیعی داده بودم؛/ نویدکیا : بازی‌های سختمان تازه شروع شده