نه نظمی داشت و نه کوپالی؛ / بیانیه ذوب‌آهن در واکنش به اتفاقات داوری در فولادشهر 

نه نظمی داشت و نه کوپالی؛ / بیانیه ذوب‌آهن در واکنش به اتفاقات داوری در فولادشهر