اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رفتار هیچکدام ار مربیان خارجی مثل ساپینتو نبود