سیم و کابل سیمیاجذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …چیلر تراکمی + فنکویل ** بازدید …کامپیوتر i5-2400

گرم کردن بازیکنان پرسپولیس برای سوپرجام