تعمیر تلویزیون ال جیبرند پیکنیک تولید کننده ظروف بسته …تدوین طرح توجیهی تسکوشاپبرس سیمی

صحبتهای فکری پس از پیروزی مقابل سپاهان