ورود بازیکنان و اعضای کادر فنی سرخابی‌ها به ورزشگاه آزادی

ورود بازیکنان و اعضای کادر فنی سرخابی‌ها به ورزشگاه آزادی