دفتر فنی مهرمس شعبه 2آموزش تخصصی تنبک در تهرانپارستعمیر مانیتور/ال سی دی/مانیتور …ال ای دی نواری RGB 5050

شکست دلخانی مقابل سلطان آسیتولی از قزاقستان