در بارسا فاجعه نبودم/ گریزمان: در اتلتیکو خوشحال‌تر از بارسلونا هستم

در بارسا فاجعه نبودم/ گریزمان: در اتلتیکو خوشحال‌تر از بارسلونا هستم