اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گل زیبای فولاد  به پرسپولیس از زاویه‌ای جدید