اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دیوان محاسبات باید به مسئله حق پخش ورود کند