لدامین، محل رشد کسب و کار های آنلاین …دستگاه بسته بندیامگا باتری، خرید باتری و شارژر …بیلیارد،فروش میز بیلیارد،فروش میز …

خلاصه بازی فنلو 0 - آژاکس 13