چرا باشگاه استقلال پاسخی به فغانی نداد؟

چرا باشگاه استقلال پاسخی به فغانی نداد؟