اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آرفی : خاطرات خوبی با مرحوم نوروزی داشتیم