اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

صالح: نیمه اول، نیمه پرسپولیس بود